สถานการณ์คอร์รัปชันไทย

สถานการณ์คอร์รัปชันไทย.. ข้อมูลจำนวนมากเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันและกระแสความตื่นตัวของคนไทย ทำให้มั่นใจมากว่า “สถานการณ์การต่อต้านคอร์รัปชัน” กำลังมีแนวโน้มที่ดีขึ้น คือ โกงยากขึ้น ถูกตรวจจับง่ายขึ้นและถ้าจับได้ก็เอาตัวคนผิดมาลงโทษได้เร็วและมีโทษหนักขึ้น

กฎใหม่ไขความลับข้อมูลโครงการก่อสร้างรัฐ

‘กฎใหม่ไขความลับข้อมูลโครงการก่อสร้างรัฐ’ นับตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป ประเทศไทย จะบังคับใช้มาตรการความโปร่งใสในโครงการก่อสร้างของรัฐอย่างจริงจังแล้ว โดยบังคับตามกฎหมายให้หน่วยงานของรัฐทุกประเภท ซึ่งรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ ต้องเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้าง นับเป็นความก้าวหน้าขั้นสำคัญของการป้องกันการคอร์รัปชันในประเทศไทยเลยทีเดียว

คุณรู้จักกลโกงในแต่ละรูปแบบ ดีพอแล้วหรือยัง?

กลโกง 6 รูปแบบ คุณรู้จักกลโกงในแต่ละรูปแบบ ดีพอแล้วหรือยัง กลโกง เล่ห์เหลี่ยมทั้ง 6 รูปแบบ ได้แก่ 1.สินบน 2.ฮั้วประมูล 3.ร่ำรวยผิดปกติ 4.ปกปิดบัญชีทรัพย์สินหรือแจ้งเท็จ 5.ทุจริตเชิงนโยบาย 6.ผลประโยชน์ทับซ้อน

ข้าราชการการเมือง แต่งตั้งเพื่อทำงาน หรือปูนบำเน็จ หรือซื้อขายตำแหน่ง

  การแต่งตั้งข้าราชการการเมืองแบบไม่ดูไม่แคร์ใคร จนเกิดเรื่องน่าละอายที่สะท้อนถึงความไม่ใส่ใจในการแก้ปัญหาคอร์รัปชันของประเทศและเสียงครหาเรื่องปูนบำเหน็จพรรคพวก วางเครือข่ายพวกพ้อง และซื้อขายตำแหน่ง แม้จะกลับลำยกเลิกแต่ก็เรียกแขกสร้างความผิดหวังให้สังคมเป็นอย่างมาก